Wspólnota SYNAJ

Podstrony

Dlaczego SYNAJ ?

Góra, którą przyjęliśmy jako nazwę dla wspólnoty przypomina nam, że Synaj to miejsce, w którym można spotkać Boga. To On odsłania przed nami Swoją chwałę. Daje się nam poznać tak, jak dał poznać się Mojżeszowi i Eliaszowi jako jedyny i prawdziwy Bóg. Trzeba nam tylko na tę górę wejść. Na górę, która jest popękana, wypalona, ciernista tak jak nasze życie. Dlatego chcemy gromadzić się wspólnie na modlitwie, aby spotkać się z Bogiem i wzrastać w miłości braterskiej (Ef 4, 1-6), zdając sobie sprawę z tego, że wspólnota, to nie kółko wzajemnej adoracji, ale znalezienie Boga w osobie, którą powinniśmy się nauczyć kochać. Wiemy dobrze, że nie jest to łatwe, tak samo jak nie jest łatwo wejść na górę. Mamy nadzieję, że przemienieni obecnością Boga w naszym życiu będziemy mogli nie tylko się gromadzić na górze, ale z niej też zejść, aby dawać świadectwo wiary spotkania z żywym Bogiem.

 

NASZE LOGO

W centrum znaku znajduje się połamana Hostia, która przypomina nam, ze Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla nas źródłem i miejscem naszych spotkań. Łączy nas sam Jezus. On karmi nas Swoim Ciałem i Słowem. My również jesteśmy Ciałem Chrystusa, a każdy z nas jest Jego częścią. Popękana hostia ma nam wskazywać, że wezwani jesteśmy do Ewangelizacji. Mamy dzielić się Chrystusem z innymi, tak jak łamie się chleb i daje się go głodnym. Połamana Hostia i znak krzyża symbolizuje również nasze życie, w które wpisany jest krzyż, albowiem nie ma życia, nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Góra natomiast, określa nazwę naszej wspólnoty (Wspólnota Synaj).

O wspólnocie

Wspólnota Synaj działa przy Duszpasterstwie Rodzin Katolickich Diecezji Kaliskiej. Wspólnotę tworzą przede wszystkim rodziny, małżeństwa oraz osoby dorosłe. Spotkania naszej wspólnoty odbywają się w kaplicy znajdującej  się w domu parafialnym przy ul. Harcerskiej 1A, przy parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. 

 

Podczas naszych spotkań uwielbiamy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i rozważamy Słowo Boże. Modlimy się szczególnie za rodziny, kapłanów i miasto, prosząc o łaski i dary Ducha Świętego. Gromadzimy się przy Eucharystycznym Stole, karmiąc się Ciałem Chrystusa dziękując Mu za łaski, których nam udziela. Pragniemy przekazywać naszą wiarę również dzieciom, przez ich formację  oraz wspólną modlitwę. Celem naszej wspólnoty jest ewangelizacja oraz wrastanie w wierze i w braterskiej miłości.

 

Nie zapominamy, aby budować przyjacielskie relacje i szukamy okazji do prywatnych spotkań. Dzięki temu poznajemy się coraz lepiej, wspierając się nawzajem. Uczymy się wzajemnie  pomagać i znosić siebie w miłości (Ef 4,1-6), aby nauczyć się żyć w jedności. Staramy się również budować nasze więzi  przy wspólnych zabawach np. przy ognisku, wycieczkach. 

Spotkania

 • We wtorki o godz. 19.00 gromadzimy się w Domu Parafialnym na wspólną modlitwę i formację.
 • W każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00 uczestniczymy w Eucharystii parafialnej. Po niej spotkanie w Domu Parafialnym ma charakter Agapy.
 • W każdą niedzielę o godz. 10.00 uczestniczymy w Eucharystii, włączając się w liturgię Mszy świętej w Kościele Świętej Rodziny w Kaliszu.
 • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30 uczestniczymy w Eucharystii, modląc się o łaskę uzdrowienia dla chorych. 

 

Strona główna

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z Chrystusem by we wspólnocie odkrywać Bożą łaskę i miłość w mocy Ducha Świętego.

 

Nasze spotkania:

- Trzeci wtorek miesiąca - Eucharystia w Parafii o godz. 18.00 po czym Agapa w Domu Parafialnym.

- Każdy pozostały wtorek - spotkanie modlitewno-formacyjne o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy ul. Harcerskiej 1a.

 

Jako wspólnota włączamy się w posługę liturgiczną w każdą niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 10.00 oraz w pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30.

 

Kontakt telefoniczny: 505 525 952

 

Ewangelizacja

Rozeznaliśmy, że celem naszej wspólnoty będzie ewangelizacja. Naszym zdaniem każdy z nas jest wezwany, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, o prawdziwym, osobistym spotkaniu z Bogiem. 

 

SPOSOBY EWANGELIZACJI

 • EWANGELIZACJA ULICZNA – zapraszaliśmy przechodniów, aby na chwilę weszli do kościoła i zatrzymali się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji niektórzy ze wspólnoty trwali na modlitwie, inni rozdawali fragmenty ze Słowem Bożym, a kapłan spowiadał.
 • EWANGELIZACJA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – głoszenie kerygmatu, świadectwo wiary, pantomima, dynamika (zapraszanie osób, aby brały czynny udział w rekolekcjach)
 • GŁOSZENIE REKOLEKCJI – podobna forma jak przy ewangelizacji rodziców 
 • REKOLEKCJE WEEKENDOWE – zapraszamy osoby, aby razem z nami mogły zbliżyć się do Boga we wspólnocie (modlitwa, Eucharystia, adoracja, sakrament pokuty, czytanie Słowa Bożego, grupy dzielenia,  świadectwo, wspólne zabawy itp.) 

Formacja

Naszą wspólnotę pragniemy budować na fundamencie, którym dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus oraz na braterskiej miłości, w której chcemy wzrastać. Ufając słowom Chrystusa „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20 ) jednoczymy się trwając jednomyślnie na modlitwie.

 

Za formację wspólnoty odpowiadają dwie pary małżeńskie oraz kapłan. Jesteśmy na etapie tworzenia grup posługiwania (posługa modlitwy, ewangelizacji, uwielbienia, braterskiej miłości, formacji dla dzieci).

 

W każdy wtorek spotykamy się  wielbiąc i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Słuchamy Słowa Bożego i dzielimy się, co Bóg nam przez nie mówi oraz jak Bóg działa w naszym życiu. Raz w miesiącu zapraszamy kapłanów (gości), aby głosili nam konferencje.  W trzeci wtorek miesiąca oraz w każdą niedzielę gromadzimy się na wspólnej Eucharystii. Każdy z nas jest zaproszony do codziennego czytania Słowa Bożego. Zachęcamy, aby w tygodniu uczestniczyć w Eucharystii i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz modlić się  za rodziny, kapłanów, i w intencjach podanych we wspólnocie. Podczas naszych spotkań jedna osoba prowadzi również formację dzieci. 

 

Organizujemy dwa razy w roku dni skupienia i raz w roku weekendowe rekolekcje. 

Historia wspólnoty

„Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. ” (J 3, 8)

 

We  wrześniu 2004 roku Pan Bóg zrodził w sercach trzech rodzin pragnienie spotykania się, aby wspólnie rozważać Słowo Boże. Poprosiliśmy księdza Henryka Sikorę, aby się z nami modlił i czuwał nad nami. W ten sposób w salce przy parafii Św. Rodziny w Kaliszu rozpoczęliśmy pierwsze spotkania. Zaczęliśmy zapraszać na nie przyjaciół i znajomych. Nasza grupa powiększyła się o kilka osób, a spotkania odbywały się raz w miesiącu. Zaczęliśmy również posługiwać poprzez czytanie Słowa Bożego i prowadząc śpiew podczas niedzielnej Eucharystii. Takie były pierwsze kroki powstawania wspólnoty Synaj.

 

Od września 2006 roku nasze spotkania odbywały się co tydzień w szkolnej kaplicy Sióstr Nazaretanek, a od września 2010 roku w kaplicy, w domu parafialnym przy ul. Harcerskiej 1a.  W czasie spotkań otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Nasza modlitwa ma charakter uwielbienia Boga i dziękczynienia. Zanosimy również nasze prośby szczególnie w intencjach rodzin i kapłanów. Rozważamy Słowo Boże, odnosząc Je do swojego życia. W 2011 roku rozeznaliśmy, aby na naszych spotkaniach adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wiosną 2013 roku przeprowadziliśmy pierwszą uliczną ewangelizację. Dzięki niej zrozumieliśmy, że Jezus posyła nas, abyśmy byli Jego świadkami. W 2015 roku głosiliśmy kerygmat rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Ewangelizacja ta przyniosła wiele owoców. Jednym z nich była prośba proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Kaliszu, ks. Sławomira Kostrzewy, aby nasza wspólnota podjęła się prowadzenia rekolekcji wielkopostnych w 2016 roku.

 

Od samego początku trwania wspólnoty raz w roku organizowaliśmy weekendowe rekolekcje, które były prowadzone przez następujących kapłanów:

 • Mikorzyn    (2005 r. - ks. Maciej Krulak)
 • Chojnik       (2006 r. - ks. Maciej Krulak)
 • Chojnik       (2007 r. - ks. Maciej Krulak i ks. Tomasz Płóciennik)
 • Kalisz          (2008 r. - o.  Michał Krajewski)
 • Złoczew      (2009 r. - ks. Maciej Krulak i ks. Tomasz Płóciennik)
 • Samotnia     (2010 r. - ks.  Maciej Krulak i ks. Tomasz Zysnarski)
 • Przedborów (2011 r. - ks. Grzegorz Mączka)
 • Żdżary         (2012 r. - ks. Grzegorz Mączka)
 • Żdżary         (2013 r. - ks. Grzegorz Mączka)
 • Ostrzeszów  (2014 r. - ks. Artur Kułton)
 • Kazimierz Biskupi (2015 r. - ks. Łukasz Skołud)
 • Przedborów (2016 r. - ks. Grzegorz Mączka)
 • Sadowie (2017 r. - ks. Dariusz Brylak)
 • Sadowie (2018 r. - ks. Piotr Marciniszyn)

 

Na nasze pierwsze rekolekcje wyjechało sześć rodzin, a w następnych latach liczba osób zwiększała się. Tematami naszych rekolekcji były min. „Eucharystia”, „Krzyż chwalebny”, „Jezus drogą, prawdą i życiem”, „Jozue, Jeremiasz, Jonasz”, „Trwajcie w miłości mojej”, „Przymnóż nam wiary”, „Wspólnota”, „Wiara rodzi się ze słuchania”.

 

Naszą wspólnotą opiekowali się kapłani:

 • ks. Henryk Sikora (2004 r. - 2005 r.)
 • ks. Krystian Kowalski (2005 r. – 2006 r.)
 • ks. Maciej Krulak (2006 r. - 2007 r.)
 • ks. Tomasz Płóciennik (2007 r. - 2009 r.)
 • ks. Tomasz Zysnarski (2010 r.)
 • ks. Grzegorz Mączka (2010 r. - 2013 r.)
 • ks. Artun Kułton (2013 r. - 2016 r.)
 • ks. Adrian Jurek (2016 r. - 2017 r.)
 • ks. Piotr Marciniszyn (2017 r. - 2018 r.)
 • ks. Maciej Borowicz (2018 r. - 2019 r.)
 • ks. Piotr Marciniszyn - (2019 r. - 2021 r.)

Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Łukasz Zawidzki - (od września 2021 r.)

 

Na początku 2014 roku wspólnota przyjęła nazwę „Synaj”. W tym samym roku podczas rekolekcji w Ostrzeszowie staraliśmy się rozeznać czym jest wspólnota, na kim powinna być budowana i jakie jest w niej miejsce każdego z nas.

 

Przez te kilka lat wierzymy, że Duch Święty kształtował i będzie dalej budował naszą wspólnotę: uczy nas trwać w jedności i wierności na modlitwie, odkrywa przed nami Bożą miłość w Eucharystii, w adoracji przed Najświętszym Sakramentem i w sakramencie pokuty oraz otwiera nasze serca i umysły na Słowo Boże. Uczy nas wzajemnej, braterskiej miłości oraz posyła nas abyśmy świadczyli o osobistym spotkaniu z Jezusem.

 

Ufamy, że Duch Święty będzie dalej pisał historię wspólnoty „Synaj”. Pragniemy służyć Bogu i Kościołowi. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

Konferencja Rok 2016


Ks. dr Krzysztof Kowalik O Adoracji

 

 Ks. dr Piotr Bałoniak Adoracja Maryi

Konferencja Rok 2015


Ks. Grzegorz Mączka Dlaczego Synaj

 Ks. Sławomir Kęszka Historycznie o adoracji

 

 

Konferencja Rok 2014

Święta rodzina