Wspólnota SYNAJ

Dlaczego SYNAJ ?

Góra, którą przyjęliśmy jako nazwę dla wspólnoty przypomina nam, że Synaj to miejsce, w którym można spotkać Boga. To On odsłania przed nami Swoją chwałę. Daje się nam poznać tak, jak dał poznać się Mojżeszowi i Eliaszowi jako jedyny i prawdziwy Bóg. Trzeba nam tylko na tę górę wejść. Na górę, która jest popękana, wypalona, ciernista tak jak nasze życie. Dlatego chcemy gromadzić się wspólnie na modlitwie, aby spotkać się z Bogiem i wzrastać w miłości braterskiej (Ef 4, 1-6), zdając sobie sprawę z tego, że wspólnota, to nie kółko wzajemnej adoracji, ale znalezienie Boga w osobie, którą powinniśmy się nauczyć kochać. Wiemy dobrze, że nie jest to łatwe, tak samo jak nie jest łatwo wejść na górę. Mamy nadzieję, że przemienieni obecnością Boga w naszym życiu będziemy mogli nie tylko się gromadzić na górze, ale z niej też zejść, aby dawać świadectwo wiary spotkania z żywym Bogiem.

 

NASZE LOGO

W centrum znaku znajduje się połamana Hostia, która przypomina nam, ze Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla nas źródłem i miejscem naszych spotkań. Łączy nas sam Jezus. On karmi nas Swoim Ciałem i Słowem. My również jesteśmy Ciałem Chrystusa, a każdy z nas jest Jego częścią. Popękana hostia ma nam wskazywać, że wezwani jesteśmy do Ewangelizacji. Mamy dzielić się Chrystusem z innymi, tak jak łamie się chleb i daje się go głodnym. Połamana Hostia i znak krzyża symbolizuje również nasze życie, w które wpisany jest krzyż, albowiem nie ma życia, nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Góra natomiast, określa nazwę naszej wspólnoty (Wspólnota Synaj).

Święta rodzina