Wspólnota SYNAJ

Formacja

Naszą wspólnotę pragniemy budować na fundamencie, którym dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus oraz na braterskiej miłości, w której chcemy wzrastać. Ufając słowom Chrystusa „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20 ) jednoczymy się trwając jednomyślnie na modlitwie.

 

Za formację wspólnoty odpowiadają dwie pary małżeńskie oraz kapłan. Jesteśmy na etapie tworzenia grup posługiwania (posługa modlitwy, ewangelizacji, uwielbienia, braterskiej miłości, formacji dla dzieci).

 

W każdy wtorek spotykamy się  wielbiąc i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Słuchamy Słowa Bożego i dzielimy się, co Bóg nam przez nie mówi oraz jak Bóg działa w naszym życiu. Raz w miesiącu zapraszamy kapłanów (gości), aby głosili nam konferencje.  W trzeci wtorek miesiąca oraz w każdą niedzielę gromadzimy się na wspólnej Eucharystii. Każdy z nas jest zaproszony do codziennego czytania Słowa Bożego. Zachęcamy, aby w tygodniu uczestniczyć w Eucharystii i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz modlić się  za rodziny, kapłanów, i w intencjach podanych we wspólnocie. Podczas naszych spotkań jedna osoba prowadzi również formację dzieci. 

 

Organizujemy dwa razy w roku dni skupienia i raz w roku weekendowe rekolekcje. 

Święta rodzina