Wspólnota SYNAJ

O wspólnocie

Wspólnota Synaj działa przy Duszpasterstwie Rodzin Katolickich Diecezji Kaliskiej. Wspólnotę tworzą przede wszystkim rodziny, małżeństwa oraz osoby dorosłe. Spotkania naszej wspólnoty odbywają się w kaplicy znajdującej  się w domu parafialnym przy ul. Harcerskiej 1A, przy parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. 

 

Podczas naszych spotkań uwielbiamy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i rozważamy Słowo Boże. Modlimy się szczególnie za rodziny, kapłanów i miasto, prosząc o łaski i dary Ducha Świętego. Gromadzimy się przy Eucharystycznym Stole, karmiąc się Ciałem Chrystusa dziękując Mu za łaski, których nam udziela. Pragniemy przekazywać naszą wiarę również dzieciom, przez ich formację  oraz wspólną modlitwę. Celem naszej wspólnoty jest ewangelizacja oraz wrastanie w wierze i w braterskiej miłości.

 

Nie zapominamy, aby budować przyjacielskie relacje i szukamy okazji do prywatnych spotkań. Dzięki temu poznajemy się coraz lepiej, wspierając się nawzajem. Uczymy się wzajemnie  pomagać i znosić siebie w miłości (Ef 4,1-6), aby nauczyć się żyć w jedności. Staramy się również budować nasze więzi  przy wspólnych zabawach np. przy ognisku, wycieczkach. 

Święta rodzina