Wspólnota SYNAJ

Spotkania

  • We wtorki o godz. 18.00 gromadzimy się na Eucharystii w Kościele Świętej Rodziny w Kaliszu. Po Mszy św. kontynuujemy adorując wspólnie Najświętszy Sakrament.
  • W każdą niedzielę o godz. 10.00 uczestniczymy w Eucharystii, włączając się w liturgię Mszy świętej w Kościele Świętej Rodziny w Kaliszu.
  • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30 uczestniczymy w Eucharystii, modląc się o łaskę uzdrowienia dla chorych. 

 

Święta rodzina