Wspólnota SYNAJ

Spotkania

  • We wtorki o godz. 19.00 gromadzimy się w Domu Parafialnym na wspólną modlitwę i formację.
  • W każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00 uczestniczymy w Eucharystii parafialnej. Po niej spotkanie w Domu Parafialnym ma charakter Agapy.
  • W każdą niedzielę o godz. 10.00 uczestniczymy w Eucharystii, włączając się w liturgię Mszy świętej w Kościele Świętej Rodziny w Kaliszu.
  • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30 uczestniczymy w Eucharystii, modląc się o łaskę uzdrowienia dla chorych. 

 

Święta rodzina