Wspólnota SYNAJ

Ewangelizacja

Rozeznaliśmy, że celem naszej wspólnoty będzie ewangelizacja. Naszym zdaniem każdy z nas jest wezwany, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, o prawdziwym, osobistym spotkaniu z Bogiem. 

 

SPOSOBY EWANGELIZACJI

  • EWANGELIZACJA ULICZNA – zapraszaliśmy przechodniów, aby na chwilę weszli do kościoła i zatrzymali się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji niektórzy ze wspólnoty trwali na modlitwie, inni rozdawali fragmenty ze Słowem Bożym, a kapłan spowiadał.
  • EWANGELIZACJA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – głoszenie kerygmatu, świadectwo wiary, pantomima, dynamika (zapraszanie osób, aby brały czynny udział w rekolekcjach)
  • GŁOSZENIE REKOLEKCJI – podobna forma jak przy ewangelizacji rodziców 
  • REKOLEKCJE WEEKENDOWE – zapraszamy osoby, aby razem z nami mogły zbliżyć się do Boga we wspólnocie (modlitwa, Eucharystia, adoracja, sakrament pokuty, czytanie Słowa Bożego, grupy dzielenia,  świadectwo, wspólne zabawy itp.) 

Święta rodzina